image

NOVES MESURES IMPORTACIONS

Benvolgudes,
Benvolguts,
 
Per indicació de la Directora General d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, us comuniquem que amb motiu de l’evolució de la PPA i dels recents focus en porc senglar a Bèlgica, des del Departament  es vol reforçar el control de les entrades de porcí provinents d’altres estats membres de la UE, així com de països tercers.
 
Entre les mesures sanitàries addicionals per a la vigilància de la PPA, us informem que a partir del dia 1/10/18, NOMÉS s’autoritzaran permisos d’entrada de garrins (PEGs) procedents d’altres països de la UE en aquelles explotacions ramaderes que disposin d’una puntuació mínima de 65 punts a la darrera enquesta/acta de bioseguretat.

En aquestes explotacions amb puntuació igual o superior a 65 punts, prèviament a l’autorització del PEG, els Serveis Veterinaris Oficials supervisaran els elements bàsics de bioseguretat per garantir que compleixen amb la normativa vigent. En cas contrari, no s’autoritzarà l’entrada d’animals.
 
Posteriorment, els ramaders autoritzats per introduir animals procedents de la UE hauran de posar-se en contacte amb els veterinaris de l’Oficina Comarcal i de l’ADS corresponent, per informar de la data i hora d’arribada dels animals per tal que s’efectuïn els controls documentals i d’identificació, així com la presa de mostres corresponent. Aquesta presa de mostres s’haurà de repetir en un termini de 8 a 10 dies.