image

PUBLICAT EL NOU DECRET 153/2019 DE GESTIÓ DE LA FERTILITZACIÓ I DE LES DEJECCIONS RAMADERES

PUBLICAT EL NOU DECRET 153/2019 DE GESTIÓ DE LA FERTILITZACIÓ I DE LES DEJECCIONS RAMADERES

El Decret aprofundeix en un model de gestió basat en la valorització de les dejec­cions ramaderes com a recurs, promovent la fertilització orgànica i l’exportació de nutrients, i dotant-se d’instruments per garantir-ne la traçabilitat i el control.

L’objectiu de la nova normativa és assegurar que la gestió sigui més eficient, fent un ús més adequat dels fertilitzants orgànics i minerals per millorar la qualitat dels sòls i de les aigües subterrànies del país, a la ve­gada que es garanteix la viabilitat i la sostenibilitat de les explotacions agrícoles i ramaderes.