image

MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER A FER FRONT A L'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19 (REIAL DECRET LLEI 8/2020)


MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER A FER FRONT A L'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19 (REIAL DECRET LLEI 8/2020)