image

JORNADA EN LINIA. RAMADERIA COVID19

Gestió de l’explotació ramadera davant el Covid-19

Jornada tècnica en línia
Divendres 8 de maig de 2020

Horari: 10-12h