image

RECUPERACIÓ NORMALITAT PROGRAMA SANITARI

Instrucció Retorn normalitat programa sanitari porcí i entrades UE

 

 

Benvolguts/des,

 

Us informen que a partir d’aquest comunicat s’ha retornat a la normalitat del programa sanitari del porcí tal i com es descriu a la instrucció annexada Retorn actuacions sanitaris porcí COVID-19. D’aquesta instrucció és important el següent punt, ja que donarà un marge per a les sortides a escorxador que s’han vist afectades per la instrucció emesa a l’inici de l’estat d’alarma i no han tingut temps de fer les anàlisis de les 16 mostres.

 

A partir del 25/05/2020, els Serveis Veterinaris Oficials denegaran totes les sol·licituds d’autorització de Permisos d’Entrada de Garrins, d’aquelles explotacions que no hagin realitzat el preceptiu control serològic de 16 mostres previs a la sortida a escorxador.

 

També us annexem l’actualització de la instrucció entrades UE per minimitzar l’efecte de la PPA. Com veureu hi ha novetats, en resum es passen de dos extraccions de mostres a només una, però s’instaurà la inspecció clínica i es detallen les conseqüències per als titulars de no complir amb el que la instrucció marca.

 

 

La PPA cada vegada s’està estenent més per la UE i és responsabilitat nostre i també del sector fer tot el possible per detectar de forma immediata qualsevol animal que pugui entrar infectat, per minimitzar al màxim l’efecte de la malaltia a nivell de Catalunya. Per això us demanem que ens ajudeu a transmetre als nostres ramaders/es la importància de realitzar un seguiment dels animals  entrats a la granja, així com mantenir les bones condicions de bioseguretat tant a nivell d’infraestructures com de maneig i conscienciació.  

 

Salutacions cordials,