ELS MATERIALS ENRIQUIMENT PER EVITAR MOSSEGADES

Des del GSP Girona estem fent les auditories de les granges per evitar l'escuat (enquestes de caudofagia), un dels punts crítics és la incorporació dels elements manipulables o enriquiment per millorar l'adaptació dels porcs a les seves corralines, a dia d'avui ni l'administració ni el sector hem trobat un material ideal per a les nostres granges.

En els darrers controls hem valorat positivament el fet d'incorporar cadenes penjades entre corralines i a l'extrem de la cadena, un element que pots ser de fusta o similar, la idea és que els elements que afegim a la cadena no es puguin trencar o esberlar i que ocasionin ferides als animals. No hauríem d'escatimar amb el nombre de manipulables per corral i ser generòs el nombre d'elements que hi posem a granja.

Les claus són que n'hi hagin suficients elements per els animals de cada corralina i siguin elements que es puguin canviar o renovar ja que la novetat crea un alt interès entre els animals.

Recordeu contactar amb el GSP per agendar les enquestes de CAUDOFAGIA, calen dues enquestes anuals per granja! 

Per més informació contacteu amb nosaltres.

GSP GIRONA 972.2144.14

 

Classificació de diferents tipus de materials d’enriquiment segons el nivell d’interès que provoquen en els animals:

La Directiva 2008/120/CE sobre la protecció de porcs requereix que:

Ni el tall de cues ni la reducció de les dents es poden dur a terme de manera rutinària, excepte quan existeixi alguna evidència que s’han produït danys a les mames de les truges o a les cues o orelles d’altres porcs.

Abans de realitzar aquests procediments, s’han de prendre altres mesures per prevenir la caudofàgia i altres vicis, tenint en compte les densitats i l’ambient.

Els porcs han de tenir accés permanent a una quantitat suficient de material que permeti una correcta investigació i activitats manipulables, tal com palla, fenc, fusta, serradures....

Que són els materials d’enriquiment?

Els materials d’enriquiment ambiental són elements que s’incorporen als corrals per satisfer les necessitats biològiques comportamentals dels animals, quan aquests es troben en instal·lacions tancades.

Segons la normativa vigent, són de subministrament obligat a totes les categories de porcs, complint unes característiques que es desenvolupen a la Directiva 2008/120/CE i a la Recomanació 2016/336/CE.