image

Projecte PORC CAMB

Grups Operatius 2019 – Projecte: PORC-CAMB. Solucions innovadores de reducció de contaminació ambiental per a millorar el benestar animal en granges de porcí

Descripció del projecte: Les altes concentracions d’amoníac en l’aire pot provocar problemes a la pell, ulls, gola i pulmons tan en animals com en éssers humans. En casos extrems pot provocar ceguera, danys pulmonars i fins i tot la mort. En les granges porcines, on el purí s’acumula a sota dels slats amb una gran concentració d’amoni, la difusió d’amoníac a l’aire és molt elevada i, tot i tenir una ventilació adequada, aquest amoníac causa greus impactes en el benestar dels porcs.

Objectius: El present projecte té com a principal objectiu millorar el benestar del bestiar en les granges porcines mitjançant la mitigació de les emissions d’amoníac.

Beneficiaris:

Grup Sanejament Porcí de Girona (GSP)
Vilram SLU
Explotacions Artigas SLU

Innovacc


Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020. Altres participants: UVIC, Depuració i Enginyeria de l’Aigua SLU

Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya i la Unió Europea Fons Europeu desenvolupament