image

Nou decret ordenació Ramaderes

Us adjuntem el projecte de decret d’ordenació de les explotacions ramaderes elaborat per la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, que té previst derogar l’actual decret 40/2014 de 25 de març d’ordenació de les explotacions ramaderes, per tal d’adaptar-lo als nous reptes que ha d’afrontar la ramaderia catalana així com a altres normatives que s’han anat publicant darrerament, per tal que ens feu arribar observacions al respecte com a molt tard abans del dia 10 de novembre de 2021.