image

BIOFARMCHECK. Herramienta para el control y monitoreo de los flujos entre granjas mediante sistemas 4.0.

BIOFARMCHECK. Herramienta para el control y monitoreo de los flujos entre granjas mediante sistemas 4.0.

Projecte aprovat a la línia d’ajuts AEI 2021b.

Descripció del projecte:

Catalunya és un dels motors del sector porcí espanyol, tant en la seva producció en granges com en la transformació i venda al consumidor final. La densitat i la proximitat entre granges i els fluxos de persones i vehicles entre les seves instal·lacions, facilita que determinades malalties es puguin propagar. Tot i que és un sector on els darrers anys s’han fet moltes millores en bioseguretat i controlat moltes malalties, encara en queden algunes que, per la seva capacitat de propagació (PRRS, DEP), causen seriosos problemes sanitaris i econòmics als ramaders. 

Les exportacions de porc català han augmentat un 15%, especialment a causa de l’obertura de nous mercats com l’asiàtic. El sector porcí suposa una quarta part del total de les exportacions de Catalunya i és el sector ramader més important del país. Així doncs, és de vital importància seguir millorant la bioseguretat dins i entre les granges, i proveir el sistema de cria de porcs amb eines que el permetin seguir millorant per mantenir una posició capdavantera.

L’objectiu:

Davant les possibles amenaces globals a les que està exposat el sector porcí, l’objectiu del projecte és crear una eina informàtica participativa i col·laborativa que permeti digitalitzar les interaccions de persones i vehicles entre granges de porcs que comparteixin una mateixa àrea geogràfica amb l’objectiu de millorar les deficiències en bioseguretat animal i els riscs sanitaris.

Aquesta eina permetrà conèixer els punts crítics d’entrada dels agents patògens, així com fer la traçabilitat necessària per donar resposta al repte sanitari que pateix el sector davant la gran dificultat de controlar una malaltia de gran impacte econòmic com és el PRRS.

A més a més, indirectament, permetrà establir protocols de treball i dinàmiques per gestionar possibles futures amenaces d’altres malalties.

Per últim, permetrà una millor coordinació sanitària entre persones, empreses, entitats i administració per gestionar de manera integral i transversal la erradicació i el control de les malalties.

Participants:


GSP Girona
DTI Spain SL
Batallé, S.A
INNOVACC


repliche orologi