image

Mesures addicionals per a reduir el risc d’introducció i propagació de la PPA a Catalunya.

Mesures addicionals per a reduir el risc d’introducció i propagació de la PPA a Catalunya.
L’evolució de la malaltia de la PPA per la Unió europea està seguint uns patrons en què poden aparèixer
nous focus a llargues distàncies des de les zones d’on s’estan declarant els focus d’una manera
periòdica. Aquestes aparicions de nous focus en zones allunyades evidencia la participació del factor
humà com a element disseminador de la malaltia
En països com Alemanya ja s’han declarat focus en explotacions comercials de porcí domèstic, no
considerades d’autoconsum ni de petita capacitat i amb bones condicions de bioseguretat.
Els darrers focus a Itàlia on s’han produït salts importants de la malaltia dins del país i a Alemanya a
prop de les fronteres amb Holanda i França des de les zones on s’estava declarant en porc senglar,
ens obliga a plantejar possibles escenaris de nous salts de la malaltia podent afectar al nostre territori,
ja sigui en senglar o en explotacions de porcí domèstic com ha ocorregut en el darrer cas d’Alemanya.