image

Projectes amb ajut d’ACCIÓ

Projectes amb ajut d’ACCIÓ – IRC Projectes “Desenvolupament i Innovació” 2022

 

Nom del projecte : “NEBUPIG. Estudi de viabilitat de prototip intel·ligent per a higienitzar de forma autònoma l'ambient d'una granja porcina”


Participants : GSP-GIRONA, 333 CORPORATE SL, PORINOX SL, INNOVACC
Pressupost : 75.356,31 €
Ajut : 52.749,42 €
Resum del projecte:
Les normes de bioseguretat són ben conegudes pels ramaders i sobretot, de fàcil aplicació, però el dia a dia de les granges i sobretot el factor humà fa que molts cops la seva posada en pràctica no sigui efectiva, afectant negativament sobre l'estat sanitari dels animals. Amb el projecte NEBUPIG, es pretén valorar si un prototip autònom de nebulització ambiental pot rebaixar els contingut de patògens en suspensió i així millorar la sanitat animal de les granges de porcí i el benestar animal.


Per tal de que el prototip sigui autònom, caldrà plantejar la utilització de sensors, que ens permetin preveure l’aparició d’una malaltia, i la d’un cabalímetre, que detecti la baixada de consum de l’aigua, que podria indicar un procés víric o bacterià. Això permetrà la recollida massiva de dades i el tractament de les mateixes.


Per tant, es pretén oferir una eina fiable i de fàcil ús per part dels operaris de les granges.

Amb el suport de:

 

ACCIÓ

GENERALITAT DE CATALUNYA