GSP GIRONA ha estat beneficiària del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, l'objectiu del qual és millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a les mateixes, i gràcies al qual ha pogut elaborar una eina col·laborativa per a la gestió de projectes. Aquesta acció ha tingut lloc durant el 2018 i el 2019. Per fer-ho possible ha comptat amb el suport del programa TICCámaras de la Cambra de Girona.
Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Una manera de fer Europa