Serveis

Els nostres serveis

El GSP està habilitat pel DAAM per fer els controls de presa de mostres dins el programa per a la eradicació de la malaltia de l’Aujeszky.
  • Extraccions i presa de mostres a granges de Reproductores
  • Extraccions programa aujeszky en granges engreix
  • Vacunació a les explotacions engreix i reproductores
El GSP confecciona i redacta els llibres de les dejeccions ramaderes d’aquelles granges que així ho necessitin.
És un servei dirigit a propietaris de granges per tal de complir amb la exigent normativa sobre dejeccions.
El GSP també participa en projectes financiats amb el DAAM per a la millora de la gestió de les dejeccions
El GSP està habilitat per part del DAAM per la realització de les enquestes de seguiment per a la millora de la Bioseguretat en granges de Porcí.

L’objectiu d’aquest servei és millorar i assessorar en tots els aspectes de la bioseguretat, per tal de incrementar la qualificació en Bioseguretat de totes les granges.
El DAAM fixa limitacions en els permisos d’entrada si no es compleixen els mínims exigits en matèria de Bioseguretat.

Controls serològics obligatoris del programa de vigilància del porcí.
Des de fa més de 10 anys el GSP s’ha convertit en un dels referents del sector a nivell d’assegurances agràries. Treballem amb totes les companyies asseguradores per aconseguir la millor cobertura i garanties amb el millor preu possible.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a realitzar un estudi de les vostres assegurances.
Amb el propòsit de baixar costos a les granges, hem creat grups de compra de gasoil (A, B i C) i pèllet per a calderes Biomassa.

Apunta-t'hi!